Spedizioni Gratis in tutta Italia

Privacybeleid

 1. Door de site te gebruiken, geeft de gebruiker toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens. Deze informatie heeft ook waarde voor de doeleinden van artikel 13 van EU-verordening nr. 2016/679, met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.
 2. De gegevensbeheerder is Casita Hermosa.
 3. Verantwoordelijk voor de behandeling, aangewezen door de eigenaar, is Concetta Capizzano.
 4. De gegevens worden verwerkt via Via Genova.
 5. De gegevens worden uitsluitend elektronisch verwerkt via IT-tools en media die zijn ontworpen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De opgeslagen informatie is beschermd tegen ongeoorloofde toegang.
 6. We gaan verder met de verwerking van de gegevens die door gebruikers zijn verstrekt met betrekking tot inkooporders, betalingen (die naam, adres, contactgegevens kunnen bevatten), IP-adres en alle andere gecommuniceerde gegevens.
 7. Het doel van het gebruik van dergelijke gegevens is de uitvoering van de bestelling en betalingen, de communicatie van de gegevens aan derde leveranciers van betaling, verzendservices en de contacten van informatieve aard over de activiteiten en diensten van de site, commerciële aanbiedingen van aangesloten bedrijven en commerciële partners.
 8. Het verstrekken van gegevens en toestemming voor de verwerking voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen voor het doel van het contract of de uitvoering van de bestelling en de daarmee verband houdende betaling is noodzakelijk voor het sluiten zelf en voor de uitvoering van het contract en daarom de weigering om dergelijke gegevens te verstrekken of te verstrekken de toestemming voor de relatieve behandeling resulteert in de onmogelijkheid voor de gebruiker om de aangeboden producten en diensten te kopen.
 9. Het verstrekken van gegevens en toestemming voor de verwerking voor commerciële communicatie is optioneel. Elke weigering om dergelijke gegevens te verstrekken of toestemming te geven voor de gerelateerde verwerking, kan er echter toe leiden dat de gebruiker deze aanvullende diensten niet kan ontvangen.
 10. De gebruiker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten bijwerken, corrigeren of integreren, de annulering, transformatie in anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief gegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is in verband met doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt, het bewijs dat de activiteiten onder de aandacht zijn gebracht, ook wat betreft de inhoud, van degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt of verspreid, behalve in het geval waarin deze vervulling blijkt onmogelijk of betreft het gebruik van middelen die kennelijk niet in verhouding staan ​​tot het beschermde recht.
 11. De gebruiker heeft het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over hem om legitieme redenen, zelfs als deze relevant zijn voor het doel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens over hem met het doel reclame- of verkoopmateriaal te verzenden direct of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.
 12. De gebruiker kan ook de toestemming voor de verwerking van zijn eerder aan Casita Hermosa verstrekte gegevens op elk moment intrekken.
 13. Alle rechten die worden verleend door EU-verordening 2016/679 kunnen door de gebruiker worden uitgeoefend door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@casitahermosa.it
 14. Bij het eerste bezoek wordt de gebruiker uitgenodigd om zijn eigen taal te kiezen en biedt hij de mogelijkheid om de voorkeurstaal op te slaan. Daartoe geeft de gebruiker toestemming voor het gebruik van de zogenaamde identificatiecodes. cookies, d.w.z. kleine bestanden verzonden vanaf uw internetserver en op te nemen op de harde schijf van de computer van de gebruiker.
 15. De harde schijf verzamelt informatie over de taalvoorkeur van de gebruiker en slaat de pagina's van de bezochte site op. Cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de gebruiker dezelfde informatie herhaaldelijk of in de verkeerde taal ontvangt, en om de inhoud en presentatie van de site aan te passen aan het type browser van de gebruiker.